Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Sjekkliste for anskaffelse av sak-/arkivsystem

KS-arkivgruppe er en faggruppe for dokumentasjon og arkiv som ble etablert i 2010.
Faggruppen har sett et behov for å få utarbeidet en sjekkliste til bruk i kommunene for anskaffelse av sak-/arkivsystem.

Sjekklisten skal synliggjøre hva en anskaffelse av et sak-/arkivsystem innebærer for den enkelte kommune. Etter bestilling fra KS er det er EKOR as som har utarbeidet listen. EKOR as er et uavhengig konsulenthus som leverer rådgivningstjenester innen fagområdet informasjonsforvaltning.

I sjekklisten finnes mange gode tips for kommunene. For arkivledere vil vi spesielt anbefale kapittel 4.1 "Huskeliste for Arkivleder" som gir nyttig informasjon rundt avslutning av gamle systemer og innføring av nye, direkte rettet mot arkivlederrollen.

Se sjekklisten her!
Publiseres med eRedaktør
Logg inn