Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

IKAVA hjelper Sørlandet sykehus med rutineutvikling

Sørlandet sykehus HF har forespurt IKAVA om hjelp til utvikling og kvalitetssikring av av rutiner for fullelektronisk saksarkiv. Sykehuset innførte fullelektronisk saksarkiv ved årsskiftet.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn