Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Sterk arkivfaglig motstand mot kulturdepartementet

Det arkivfaglige miljøet er strekt kritisk til Kuturdepartementets forslag til andringer i arkivforskriften. Departementet har foreslått to endringeren, hvorav den ene åpner for å unnlate journalføring av innsykssøknader og den andre foreslår å tillate at man ikke journalfører SMS til forvaltningen. Forslagene kommer blant annet som et resultat av utfordringene og arbeidsbelastningen ny teknologi gir forvaltningen.

Et samlet arkivfaglig miljø er sterkt kritisk i sine høringsuttalelser, det samme er blant andre Sivilombudsmannen og presseorganisasjonene. En del departementer er ikke fullt så kritiske, de er mer praktisk innrettet i sine uttalelser og mindre prinsippielle. De understreker fordelene ved den reduserte arbeidsbelastningen som forslagene innebærer.

Les uttalelsene her
Publiseres med eRedaktør
Logg inn