Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Barnevernssaken i Alvdal - også svikt i barnevernsarkivet

Overgrepssaken i Alvdal avdekker mangelfull oppfølging fra barnevernet i kommunen over mange år. Ifølge Dagbladet svikter også dokumentasjonen hos barnevernet:

  • Bekymringsmelding fra eldre søster sendt til barnevernet i Alvdal, blir ikke journalført eller arkivert hos barnevernet i Alvdal
  • Meldinger fra skole og sosialtjeneste i støtteapparatet rundt barna blir ikke sendt til barnevernet.
  • Skolen rapporterer ikke til barnevernet om vold mot et av barna som ble rapportert til skolen
  • Ved omorganisering til interkommunal barnevernstjeneste og medfølgende flytting av kontorsted, blir dokumentasjonen om familien liggende arkivert i Alvdal og ikke hentet fram av barnevernstjenesten før etter politiets pågripelse.
  • Barnevernsansatt overlater til mor å rapportere til barnevernet om overgrepsvideo.
Alle offentlige instanser som er i kontakt med barn er pliktet til å rapportere til barnevernet, dersom det er mistanke om at et barn lider under omsorgssvikt. Det er en lovhjemlet plikt. Dette gjelder barnehager, skoler, tannhelsetjeneste, helsestasjon, sosialtjeneste osv. 

Vi vil også peke på kommunene er pliktet å ha oversikt over egne arkiv, både de sakene som er under behandling og saker som er avsluttet. En omorganisering av barnevernstjenesten og flytting av kontorlokaler, skal ikke hindre at eldre dokumentasjon blir hentet fram og saker gjenåpnet.


Se Dagbladets arktikkel: http://www.dagbladet.no/2011/01/27/nyheter/overgrep/innenriks/pedofili/15211262/
Publiseres med eRedaktør
Logg inn