Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

170 år gamle snøploger

Brøytemannskapene i Kristiansand vinteren 1841 var lite fornøyd med brøyteutstyret de hadde til disposisjon. Snøplogene var vanskelige å styre og de lagde smale og slingrete spor. De skrev derfor et brev til kanselliråd Knudsen og ba om å få prøvd ut noen nye ploger. Disse hadde en kant på sidene som skulle lette styringen og få snøen bedre av veien. Mannskapene understreket at endringene ville være ganske rimelige å innføre og dermed ikke gjøre store innhogg i kommunekassa.
Brevet ble oversendt magistraten som uttalte at ”en ubetydelig forandring ved Sneplougernes Construction vil være hensigtsmessig”. I første omgang ble det derfor besluttet å bygge om én av plogene.

Les hele brevet fra brøytemannskapene her.Bård Raustøl, IKAVA
Kilde: Kristiansand by. Formannskapet. Saksarkiv, journalsaker 1841.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn