Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

IKAVA satser på skolearkiver i år!

På skolene i fylket er det mange spørsmål om hva som skal dokumenteres/arkiveres på den enkelte skole og om det er mulig å kassere deler av skolens arkiver.

Kassasjonsreglement
Riksarkivets kassasjonsregler for kommunal sektor blir nå endelig revidert. Det skal foreligge et høringsutkast til nytt kassasjonsreglement 1. juli 2011. IKAVA v/Turid Holen er representert  referansegruppen til prosjektet. Riksarkivarens kassasjonsreglement gjelder inntil nye regler foreligger, ta gjerne kontakt med IKAVA for veiledning om kassasjon i  skolen.

Ny elektronisk hverdag i skolen

Læringsplattformer
Mange skoler bruker såkalte læringsplattformer som It's learning eller Fronter. Læringsplattformene gjør at elevene kan løse oppgaver og få lærerens vurdering på oppgaven elektronisk. Læringsplattormer kan også brukes til m.a. fraværsregistrering. Det er skolens og kommunens ansvar at bevaringsverding dokumentasjon, som for eksempel elevenes fravær bevares for ettertiden. IKAVA kan bistå i vurdering av hva slags informasjon/dokumentasjon som skal bevares for ettertiden.

Skoleadministrativt system
Flere kommuner i DDV-regionen ønsker i fellesskap å kjøpe nytt skolefaglig system, (Extens, Wis, Oppad m.fl.). IKAVA vil delta i arbeidsgruppen for å bidra til arkivfaglig kvalittetssikring i  innkjøpsprosessen. Mulighet for fullelektronisk bevaring av arkivverdig dokumentasjon og trygg behandling av personsensitiv informasjon vil være viktige faktorer.

Fullelektronisk skolesektor
IKAVA skal også delta i prosjektgruppe som skal forberede fullelektronisk arkiv for skolesektoren i Farsund nå i vår. Fullelektronisk arkiv innebærer innføring av sak/arkivsystemet ePhorte på skolene og innføring av fagsystemet Oppad med integrasjon mot ePhorte. For å få dette til må den arkivverdige dokumentasjonen i skolene i Farsund kartlegges. Nye rutiner for fullelektronisk arkivering av dokumentasjonen skal på plass. Erfaringene fra dette prosjektet vil ha overføringsverdi til mange kommuner.

IKAVAs kurs i elevdokumentasjon
Til slutt vil vi minne om IKAVAs kurs i elevdokumentasjon første gang ble holdt i Sørlandsparken i mai 2010. Vi oppfordrer de som ikke fikk med seg kurset i vår, og som har ansvar for eller arbeider med elevarkiv, til å delta på årets kurs som arrangeres 3. mai. For mer informasjon se her.

Kilde bilde: http://www.feiring.info/
Publiseres med eRedaktør
Logg inn