Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Barnetellinger i Kristiansand

I arkivet etter skolestyret i Kristiansand by har det kommet for dagen noen interessante kilder. Det dreier seg om en serie av protokoller som har vært relativt utilgjengelige og ukjente fram til i dag, men som kan være med å kaste lys over tidligere kristiansandere.

For historikere og slektsgranskere er folketellinger av helt uvurderlig verdi. Men store folketellinger har ikke blitt utført hvert år og de yngste tilgjengelige folketellingene er 100 år gamle. Nå kan Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder by på nærmest årvisse ”folketellinger” fra Kristiansand by. De som ble talt hvert år var nemlig alle barna i skolepliktig alder, i alderen fra seks til femten år. Barnetellingene ble utført i Kristiansand by av skolestyret for å holde oversikt over alle skolepliktige barn. Disse utgjør i dag en komplett serie arkivstykker fra så langt tilbake som 1891 og frem til 1956.

Tellingene ble gjennomført i Kristiansand by fra 1891 til 1956
Dette er en flott kilde til kunnskap om alle barn som har vokst opp i Kristiansand by og gått på skole i byen. Man har ført protokollene med utgangspunkt i adresser og tatt for seg hver enkelt husstand med skolepliktige barn. Hver familie er oppført med forsørgerens navn, yrke og fødselsdato samt fødselsdato for alle barn i husstanden. Ofte er også de barna som ikke hadde nådd skolepliktig alder talt med. Man ser hvilken skole barna skulle begynne på eller hvilken de allerede gikk på. Når man vet hvilken skole et barn har gått på, er ikke veien lenger lang til de mange skoleprotokollene som kan fortelle om blant annet fraværsdager og karakterer.I protokollen for barnetellinger 1927 – 1929, ser vi blant annet at konsul Ingvald Bjørneboe er oppført med tre barn i skolepliktig alder. En pike, Eva, gikk på Tordenskjoldsgate skole i 7. klasse. Ole Andreas gikk på Karl Johans Minne skole i 6. klasse, men lillebroren Jens Ingvald Bjørneboe gikk i 2. klasse på Vestre Strandgate skole (se tekst mellom blå markering). KILDE: Kristiansand by skolestyrets arkiv, IKAVA


I barnetellingsprotokollen er det også skrevet inn kommentarer om det enkelte barn som kan dreie seg om evner, sykdom eller flytting. I tillegg til de mange protokollene som tar for seg alle skolepliktige barn, finnes det også tilleggslister over alle ”abnorme” barn i skolepliktig alder. Dette var barn som ikke skulle gå vanlig skolegang i folkeskolen.

Katalog over arkivet etter skolestyret i Kristiansand by vil snart være tilgjenglig på via våre nettsider. Barnetellingene og mye annet arkivmaterialet etter skolene i Kristiansand by, kan du i dag studere nærmere på vår lesesal. Arkivet etter Kristiansand by har fått stå i fred lenge, men nå begynner ting å skje. En egen avtale mellom Kristiansand kommune og IKAVA har gjort at arkivet nå snart er ordnet etter alle kunstens regler, slik at det skal være tilgjengelig for alle interesserte på IKAVAs lesesal i Märthas vei på Prestheia.

Kilder:
Kristiansand bys kommunearkiv: Skolestyrets arkivPubliseres med eRedaktør
Logg inn