Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Folkeavstemming om nynorsk eller bokmål på Bjelland skole 1974

Valget mellom bokmål og nynorsk som opplæringsmål i grunnskolen har ofte vært et hett stridstema i norske lokalsamfunn. Spesielt i mindre bygder der begge målformer blir brukt blant befolkningen har dette spørsmålet vakt stort engasjement.

I Bjelland skolekrets i Marnardal kommune var det fram til 1974 nynorsk som var den rådende skriftlige målformen. Imidlertid var det en rekke av innbyggerne i bygda som praktiserte bokmål og som også ønsket bokmål som opplæringsmål i skolekretsen. Det ble derfor samlet inn underskrifter og sendt brev til skolestyret om at målformen burde endres fra nynorsk til bokmål. Skolestyret behandlet saken og bestemte at det skulle holdes en folkeavstemning. De oppnevnte samtidig en egen komité til den praktiske gjennomføringen av avstemningen.


Kravet om folkeavstemming


Komitéen registrerte 110 stemmeberettigede i Bjelland skolekrets. Selve avstemningen ble holdt i skolelokalet den 7. juni 1974. Det er tydelig at saken hadde engasjert befolkningen. Nitti personer avla stemme, noe som vil si hele 81.8 % av de stemmeberettigede.Resultat fra avstemmingen

Resultatet av avstemningen ble 51 stemmer for bokmål mot 39 for nynorsk. Marnardal skolestyre fulgte folkemeningen og innførte bokmål som skriftlig opplæringsmål i Bjelland skolekrets fra og med skoleåret 1974/75.

Kilde: Marnardal kommune. Skolestyrets arkiv. Møtebok 1963-1974.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn