Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Datauttrekk fra RMS-systemer

IKAVA har den siste tiden undersøkt mulighetene for uttrekk fra et gammelt sak-/arkivsystem fra 1980-tallet, basert på plattformen RMS. Systemet er svært ulikt dagens tekniske løsninger, og IKAVA har derfor forsøkt å finne ekstern kompetanse på dette. Det har vi klart; i firmaet Lan-X i Mandal finnes kompetanse på systemet, og vedkommende har tidligere bistått med tilsvarende uttrekk. Vi venter spent på mottak av data :)
Publiseres med eRedaktør
Logg inn