Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Liste over bevarings- og kassasjonsvedtak

Riksarkivet har lagt ut en liste på sine hjemmesider over bevarings- og kassasjonsvedtakene som Riksarkivet har fattet. Vedtakene gjelder i hovedsak statlig arkivmateriale, men det finnes også noen vedtak som gjelder kommuner og fylkeskommuner. Selve vedtakene må bestilles fra Riksarkivet.

IKAVA gjennomgår listen og bestiller relevante vedtak for kommuner og fylkeskommuner fra Riksarkivet. Følg med på våre hjemmesider, vi informerer om vedtak som er aktuelle etter hvert som vi får disse tilsendt fra Riksarkivet.

Se Riksarkivets liste over bevarings- og kassasjonsvedtak her.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn