Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Noark-5 versjon 3.0

Rett før helgen publisterte Riksarkivet Noark-5 versjon 3.0.

Riksarkivet skriver at følgende er endret i den nye versjonen:
  • Nytt kapittel 14 om tjenestegrensesnitt
  • Kapittel 5.12 om avlevering er betydelig omarbeidet.
  • Det er foretatt en rekke endringer i metadata og i XML-skjemaene
  • Alle klassediagrammene (”datamodellene”) er tegnet på nytt.
Dette vil blant annet si at vi nå har spesifikasjonene for hvordan en Noark-5-deponering skal være. Vi mangler imidlertid verktøy for å kunne kontrollere/validere deponeringer, men vi er optimistiske og håper at dette vil komme i løpet av året.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn