Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Innsyn i lønnsslipp

Mange får med jevne mellomrom anmodning om innsyn i ansattes (og f.eks. ordfører) lønnsslipper. Lønnsslipper er i utgangspunktet dokumenter som er åpne for innsyn. En lønnslipp vil likevel kunne inneholde en del personopplysninger underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13. Dette gjelder f.eks.  kontonummer, påleggstrekk og bidragstrekk. Disse opplysningene skal naturlig nok sladdes før lønnsslippen deles ut. Dersom dere gir innsyn ved hjelp av e-post, må den enten krypteres eller så må personnummeret på slippen også sladdes.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn