Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Elektroniske dokumenter fra BV-Pro

IKAVA har, med egenutviklet programvare, hentet ut et stort antall elektroniske brev og notater fra barnevernssystemet BV-Pro.
I dette, og mange andre fagsystemer som ikke er laget med tanke på bevaring, ligger dokumentene inne i systemet, uten at systemet har mulighet for å eksportere alt av dokumenter.
Selv om papirarkivet i de fleste tilfeller er det gjeldende for denne typen systemer, gir det mange fordeler å kunne ta vare på dokumentene elektronisk.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn