Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Skattesystemet Sofie

Kommunene er pålagt å bruke skattesystemet Sofie i saksbehandlingen av skattesaker og gjeldsordningssaker i kommunen.

Kommunene er likevel ansvarlige for bevaring av egen saksbehandling i Sofie. Dette kan gjøres på flere måter. Se IKAVAs veiledening her.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn