Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kassasjon av skannede bilag

Vi har summert opp lovverket når det gjelder bevaring av regnskapsbilag som blir skannet og bevart elektronisk. Du finner brevet vårt her
Publiseres med eRedaktør
Logg inn