Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Vannlekkasjer i kommunale arkiver

Offentlige arkivlokaler skal sikre at arkivene oppbevares betryggende. Alle offentlige arkivlokaler skal tilfredsstille kravene for arkivlokaler i arkivforskriften innen 2012.

To vannlekkasjer i kommunale arkiv i Nordland aktualiserer viktigheten av sikre arkivlokaler. Vannlekkasjer har skadet arkivmateriale og ført til mye ekstraarbeid for de to kommunene. Se VGs omtale av saken her.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn