Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Regionalhistoriske forskningsoppgaver

På denne siden finner du regionalhistoriske forskningsoppgaver. Prosjektet er et samarbeid mellom IKAVA, Aust-Agder Kulturhistoriske Senter,  Universitet i Agder, Statsarkivet i Kristiansand og museer i begge Agder-fylkene.

Målet med prosjektet er å stimulere til forskning på regional historie og kartlegge mulige forskningsoppgaver.

Les mer om prosjektet her.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn