Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Satser for kopier og avskrifter

Kulturdepartementet har fastsatt satser for betaling for kopier og avskrifter fra materiale i offentlige arkivdepoter. Satsene er så godt som de samme som vi har benyttet tidligere og blir tatt i bruk ved IKAVAs lesesal på Arkivsenter sør. Satsene gjelder kun for materiale i arkivdepot og ikke materiale som befinner seg hos kommunene som er tilsluttet IKAVAs depottjeneste.

Les brevet her
Publiseres med eRedaktør
Logg inn