Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Vi søker IKT-rådgiver

Nå har du sjansen til å sikre den informasjonen som betyr mest for innbyggerne i Vest-Agder. Dokumentasjonen og arkivene som kommunene produserer, samler inn og lagrer om sine innbyggere og deres liv har en sentral betydning for å sikre våre rettigheter overfor det offentlige og for å dokumentere den enkelte sitt  forhold til kommuene. Vi trenger en IKT-rådgiver som kan stå for driften av vår tjeneste for sikring og bevaring av kommunal elektronisk dokumentasjon. Se utlysningenher.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn