Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Fylkesmann gir innsyn i lønnsslipper likevel

Fylkesmannen i Vest-Agder har omgjort vedtaket sitt der 3 kommuner fikk medhold i at ordførerens lønnslipper kunne unntas fra innsyn i sin helhet etter offentlighetslovens § 12c.
Fordi innsynsforespørselen gjelder lønn, er det naturlig å gi innsyn i lønnslippene selv om mesteparten av opplysningene er unntatt offentlighet og må sladdes, skriver fylkesmannen i sin omgjøringsbegjæring. Informasjon om lønn og reisevirksomhet med vedlegg, er i utgangspunktet er offentlig i følge offentliglova med veileder.

Personen som søker om innsyn, for øvrig anonym, viser i sin klage på fylkemannens vedtak til vedtak som andre fylkesmenn har gjort i tilsvarende innsynssaker. Fylkesmannen i Vest-Agder er den eneste som opprettholdt kommunens avslagsvedtak.

Fylkesmannen har gitt søkeren innsyn i lønnslippene til ordføreren i sladdet versjon. Det framkommer informasjon om brutto lønn og reise i virksomhet i lønnslippene som det er gitt innsyn i.

Les fylkesmannens omgjøringsbegjæring her.
Les IKAVAs tidligere uttalelse i sakskomplekset her
Publiseres med eRedaktør
Logg inn