Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Innspill til arkivmeldingen

9. juni ble det arrangert innspillskonferanse for arbeidet med en "Stortingsmelding om arkiv". En rekke deltakere fra hele landets arkivmiljø møtte Kulturminister Anniken Huitfeldt, representanter for Kulturdepartementet og Kulturrådet. Arkivsjef Kjetil Reithaug var invitert til å holde en innledning om forventinger arkivmeldingen. Hans manuskript kan du lese her.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn