Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Blir ting rundt deg borte?

IKAVA begynner nå markeringen av to viktige hendelser som er nært forestående.

I løpet av juni vil arbeidet med å "tømme" den gamle brannstasjonen i Kristiansand på torvet i Kristiansand for innhold. Bygget skal totaltrenoveres, sammen med resten av kvartalet. Bare skallet skal stå igjen av bygningen når sporsjekte er ferdig. Originaltegningene til dette bygget ligger selvfølgelig i arkivet etter Kristiansand "by".

Det andre vi begynner markeringen av er at Kristiansandsprosjektet går mot slutten. Ordningen av Kristiansand bys eldre arkiv har foregått i flere år som eget prosjekt, men går nå mot slutten. Alle arkivene er nå ordnet, listeført og tilgjengelige for publikum på vår lesesal.

Dette er banneret vi har hengt opp på bygget som skal snart skal "skrapes" tomt.
Blir ting rundt deg borte? Vi har en del av historien din!

Publiseres med eRedaktør
Logg inn