Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Magasinlokaler på plass!

Mange års arbeid og venting har nå gitt resultater. IKAVA har i dag undertegnet kontrakt om leie av nærmere 1000 kvadratmeter magasinlokale med "depotstandard" for 10 år.  Lokalene vil stå til vår disposisjon mot slutten av året og nå har vi satt i gang arbeidet med å anskaffe reoler til magasinene. Disse lokalene skal kunne dekke vårt behov, og kommunenes, for magasinlokaler i flere år fremover. Fremdeles er det styret og IKAVAs intensjon at vi skal være samlokalisert med Statsarkivet i Kristiansand, men dagens signering gir oss arbeidsro til å konsentrere oss om å skaffe permanente lokaler.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn