Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kristiansands arkiver ferdig ordnet

Etter over tre år med ordningsarbeid er de eldre arkivene fra Kristiansand by så godt som ferdig ordnet. Arkivene sto tidligere i kjelleren under Byhallen i Kristiansand men er nå trygt plassert i IKAVAs arkivmagasiner i Arkivsenter sør på Presteheia. Her er arkivene ordnet og katalogisert og dermed godt tilgjengelige for publikum.

Arkivene er på over 500 hyllemeter og strekker seg fra byens grunnleggelse i 1641 og fram til kommunesammenslåingen i 1965. Her finnes store mengder med unike kilder til byens historie. Alle disse kildene er nå trygt bevart for ettertiden og vil være tilgjengelig for alle interesserte.

Ordningsprosjektet og arkivene er presentert i Kristiansand Avis torsdag 30. juni.

Les avisa på nett her:

http://www.kristiansandavis.no/index.php?menuid=20&expand=20


 


 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn