Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Nye interkommunale samarbeid i din kommune?

Det blir stadig opprettet nye interkommunale samarbeid mellom kommuner i Vest-Agder. Begrunnelsen er ofte å styrke kompetansen for hele samarbeidsregionen innenfor det aktuelle fagfeltet. Det finnes ulike interkommunale samarbeid innen for PPT, barnevern, brann og renovasjon blant annet.

Nytt og aktuelt i disse dager er et regionalt byggetilsyn for de seks Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal med Sirdal som vertskommune.

Hva med dokumentasjon av saksbehandlingen i disse samarbeidsordningene?

Dersom en av samarbeidskommuene er vertskommune, er det denne kommunen som har både arbeidsgiveransvar og arkivansvaret for samarbeidsordningen for regionen. Det er likevel viktig at arkivet til det interkommunale samarbeidet skilles fra kommunens øvrige arkiv.

Det bør opprettes et nytt saksarkiv for samarbeidsordningen. Dette kan gjøres i vertskommunenes elektroniske sakarkivsystem ved at det opprettes en eller flere nye arkivdeler i sakarkivsystemet. Slik får samarbeidsordningen et godkjent fullelektronisk arkiv og kan nyttiggjøre seg av vertskommunens sakarkivsystem og arkivkompetanse, men virksomhetens dokumentasjon er likevel skilt ut fra vertskommunens øvrige saksarkiv. 


 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn