Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Innsamling av minner etter 22.7.11

Etter tragedien 22/7 tok Riksarkivaren initiativ til å bevare for ettertiden alle skriftlige hilsener, minneord og kondolanser som folk har lagt ut ved kirker og andre offentlige steder rundt om i landet. Det bør oppbevares ved en arkivinstitusjon som kan behandle eventuelle fuktskader på materialet, oppbevare det på en forsvarlig måte og gjøre det tilgjengelig for interesserte i årene fremover. Det er foreløpig ikke avklart om materiale for hele landet skal oppbevares ved Riksarkivet i Oslo eller kan oppbevares regionalt/ lokalt. For Vest-Agder kan det f.eks. være aktuelt at materialet oppbevares ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) eller ved Statsarkivet i Kristiansand.
 
Uansett fremtidig oppbevaringssted er det viktig at den enkelte kommune iverksetter tiltak for å sikre det materialet som skal bevares for ettertiden. En rettledning om dette finnes på Arkivverkets hjemmeside: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Innsamling-av-minner.
 
IKAVA og Statsarkivet i Kristiansand har blitt enige om at det er IKAVA som i første omgang tar kontakt med kommunene i Vest-Agder. IKAVA vil understreke at det er skriftlige uttrykk som minneord, kondolanser, hilsener, dikt, sangtekster, tegninger osv fra minnestedene som skal bevares. Objekter som er knyttet til minneuttrykkene, som f.eks.
bamser, norske flagg, kors etc kan bevares. Blomster, stearinlys, lysbeholdere osv skal ikke bevares i en arkivinstitusjon, men kommunene kan bevare dette andre steder hvis ønskelig.
I denne omgang er det ikke aktuelt å samle inn kondolanseprotokoller som kommunen har lagt ut f.eks i Rådhuset. Det er heller ikke aktuelt å ta hånd om skriftlig materiale fra begravelser eller minnestunder etter de som omkom på Utøya.
 
Ved spørsmål kan man ta kontakt med IKAVA. 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn