Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Høstens kurs og seminarer

Høstens kurs og seminarer begynner å falle på plass. Invitasjon til kurs i elevdokumentasjon og seminar om dokumentasjon i barnevernet er allerede sendt ut. Øvrige invitasjoner sendes ut når det nærmer seg kursdato. Det er bare å melde seg på til alle oppsatte kurs.

Halvdagsseminar om periodisering av sakarkivsystemer
Tid:       Torsdag 22. september kl. 12.00 - 15.00
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     Gratis

Passer for arkivledere og andre med ansvar for periodisering av sakarkivsystemer.  Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no


Elevdokumentasjon - regler og rutiner
Tid:       Torsdag 29. september kl. 09.00 - 15.00
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     300 kroner for eierkommunene, andre 600 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i grunn- og videregående skole som har ansvaret for/ jobber med elevdokumentasjon, dvs. kontaktlærere, rådgivere, rektorer og arkivmedarbeidere. Invitasjon til kurset finner du her, og program for kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no


Seminar - dokumentasjon og arkiv i barnevernet
Tid:       Torsdag 18. oktober kl. 10.00 - 14.00
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     300 kroner for eierkommunene, andre 600 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i barnevernet, ledere, saksbehandlere og merkantilt personale, samt arkivlerderne i kommunene.
Invitasjon til kurset finner du her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no


Grunnkurs i arkiv

Tid:       Torsdag 20. oktober kl. 09.00 - 15.00
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     300 kroner for eierkommunene, andre 600 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i kommuner og fylkeskommune; Ledere, saksbehandlere og merkantilt personale.
Invitasjon til kurset kommer senere, les mer om kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no

Kontaktkonferanse for arkivledere blir i november i uke 45 eller 47, dato kommer senere.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn