Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Sentraldepot til Tynset

Kulturminister Anniken Huitfeldt, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og kunnskapsminister Kristin Halvorsen presenterte i dag regjeringens beslutning om at det skal etableres et nytt sentraldepot for Arkivverket i tilknytning til Norsk helsearkiv på Tynset.
- Dette er et vedtak som vil få betydning for arbeidet med endelige lokaler for IKAVA. Det er i hvert fall godt at det er kommet en avgjørelse slik at vi vet hva vi har å arbeide med i fortsettelsen, sier arkivsjef Kjetil  Reithaug
Kulturminister Anniken Huitfeldt serverer kake til riksarkivar Ivar Fonnes, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og ordfører Bersvend Salbu, Tynset i anledning regjeringens beslutning om at det skal etableres et nytt sentraldepot for Arkivverket i tilknytning til Norsk helsearkiv på Tynset. (Foto: Kulturdepartementet/Karen Moe Møllerop)

Kulturminister Anniken Huitfeldt serverer kake til riksarkivar Ivar Fonnes, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og ordfører Bersvend Salbu, Tynset, i anledning regjeringens beslutning om at det skal etableres et nytt sentraldepot for Arkivverket i tilknytning til Norsk helsearkiv på Tynset. (Foto: Kulturdepartementet/Karen Moe Møllerop)


- Helsearkivet og sentraldepotet vil bli et faglig tyngdepunkt i arkivverket, og vil gi verdifulle arbeidsplasser til distriktet, sier de tre statsrådene.

- Om lag 15 arbeidsplasser kan være aktuelt for sentraldepotet i første omgang. Disse vil komme i tillegg til de 18-20 arbeidsplassene som Helsearkivet vil gi på Tynset. Behovet for bemanning vil imidlertid følge utviklingen av Arkivverket.

Arkivverket har behov for magasiner som kan ta i mot den store mengden arkivmateriale fra ulike statlige etater og instanser. I løpet av 2-5 år vil flere av statsarkivene ikke ha tilstrekkelig magasinkapasitet. Et felles magasin – et sentraldepot – gir en meget god løsning på problemene.

Kulturdepartementet har igangsatt planlegging av det nye sentraldepotet i samarbeid med Riksarkivaren.

 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn