Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Papirunderskrift på kontrakter?

IKA Møre og Romsdal har klart å få en uttalelse fra Riksarkivet vedrørernde bevaring av papirkontrakter med underskrifter. I deres tilfelle dreier det seg om ansettelseskontrakter, men deler av brevet kan med fordel leses og brukes med henblikk på andre typer dokumenter også.

Her er kan du lese Riksarkivets brev og her er en lenke til IKA Møre og Romsdal sin side http://www.ikamr.no/content/view/full/1554 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn