Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Idda Arena

Lørdag 3. september ble det nye idrettsanlegget Idda Arena offisielt åpnet. Her er et flyfoto fra Widerøe, tatt i 1967 hvor man ser Idda som den idrettsplassen den har vært i mange år før det ble besluttet å bygge nytt idrettsanlegg der. Bildet viser Grim skole i sentrum og Idda idrettsplass. Boligområder på Tinnheia, i Fagerdalsveien, Solholmen, Møllevannsveien, Ravnedalen, Artillerivollen. Baneheia og Stampene i bakgrunnen.  

 

I 1920 ble det nedsatt en ”idrettsplasskomité” som skulle vurdere alternativer til mulige steder hvor det kunne bli anlagt idrettsplass for byens befolkning. I et brev datert 31. desember 1920 skriver Idrettsplasskomiteen om alternativene, og nevner blant annet den indre delen av Grimsmyra, og Tresse som mulige steder. Videre anbefaler de ”en paabegyndelse av anlegget av en midlertidig, reduceret idrettsplass paa Møllevandet”. Det vil si at Idda ble først sett på som et midlertidig sted, og at et bedre alternativ skulle komme etter hvert. Likevel skulle prosjektet ha en pris på 360 000 kroner. Arbeidet startet i 1921, og da hovedsakelig som nødsarbeid for de mange arbeidsledige som fantes i Kristiansand på den tida. Den 10. juni 1924 ble idrettsplassen tatt i bruk for alvor da Start spilte mot et lag fra det britiske slagskipet ”Thunderer”. Det ble publikumsrekord for et idrettsstevne, med 2300 tilskuere som så Start vinne 2 – 1 mot britene*
 
Det hadde tidligere vært forsøkt anlagt skøytebane på Idda flere ganger, med mindre hell, blant annet på grunn av milde vintre. I 1935 mottok Kristiansand formannskap en henvendelse fra byens idrettsforeninger hvor de uttalt at ”da der er stor interesse blant byens sportsungdom for å få skøytebane på idrettsplassen, håper vi formannskapet imøtekommer vårt andragende”. Etter dette har det helt frem til nye Idda Arena ble påbegynt, jevnlig vært is på Idda når vinteren har tillatt det, til stor glede for Kristiansands befolkning.
IKAVA, Kristiansand bys arkiv, - Idrettsplasskomiteen, - Kristiansand formannskap
* Tønnessen, Joh. N: Kristiansands historie 1914 – 1945. I krigens århundre. Kristiansand, 1974

Publiseres med eRedaktør
Logg inn