Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kristiansand bys eldre arkiv

Kristiansand bys eldre arkiver er nå ferdig ordnet og tilgjenglig for publikum. Dette arbeidet er utført av Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA), og har pågått fra 2007, og frem til juli 2011. Resultatet av arbeidet er flere hundre hyllemeter med dokumenter fra byens grunnleggelse i 1641 og frem til kommunesammenslåingen i 1964. Arkivene inneholder en rekke protokoller, dokumenter, bilder, foto, tegninger og kart.

Dokumentsamlingene i de kommunale arkivene er den viktigste kilden til informasjon og dokumentasjon om kommune og lokalsamfunn. Arkivene innholder viktig informasjon for både profesjonelle forskere og for amatører som driver med slektsforskning, eller som vil bli kjent med sin lokalhistorie. I arkivene sikres kunnskap om det politiske, sosiale og økonomiske livet i kommunen, og de gir også innblikk i enkeltpersoners liv. Her finnes en del av vår historie, gjennom spor etter slekt og familie, og gjennom informasjon og kunnskap om byen din, veien du bor i, og om huset ditt.
 
Både de store hendelsene og dagliglivet er blitt dokumentert, og kan nå studeres på Arkivsenter Sør. Her kan du komme og få hjelp til å finne frem til det du vil se på i arkivene.

I forbindelse med ferdigstillelsen av ordningen av Kristiansand bys arkiver har IKAVA laget en liten utstilling om noe av innholdet man kan finne i dette arkivet.
Du kan se utstillingen hos oss i vestibylen på Arkivsenter Sør. Velkommen!

 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn