Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Forskningstorg 24. september

Arkivsenter sør (IKAVA og Statsarkivet) vil være å finne på Forskningstorget i Kristiansand lørdag 24. september. Der vil vi ha en egen stand med blant annet en "historisk foto-quiz". I tillegg vil små og store få anledning til å prøve å skrive slik man gjorde i gamle dager - med fjærpenn og blekk.


På Forskningstorget deltar en rekke ulike forskningsinstitusjoner, blant annet Universitetet i Agder, Naturmuseet, Ansgar Teologiske Høgskole og flere private bedrifter.
Dette er 5. året på rad Arkivsenter sør deltar på Forskningstorget. Det gir oss en god mulighet til å treffe ulike målgrupper av byens befolkning.

Tid og sted: Nedre torv i Kristiansand, lørdag 24. september kl. 10-15.Foto: IKAVA. Kristiansand bys arkiver. Widereøe flyveselskap
Publiseres med eRedaktør
Logg inn