Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Ny smakebit. "Stella-Gutt" - en doven avlsokse

Hægebostad fealslag sendte i mars 1946 et brev til fylkesagronomen i Kristiansand der de søkte om å få slakte avlsoksen ”Stella-Gutt”. I følge fealslaget hadde den det siste halve året vært nesten ubrukelig. Den var blitt svært doven og ville ikke lenger springe med kyrne. Og hvis den en sjelden gang gjorde det, så endte det som regel bare med ”oppsprang”.
 
Latskapen til ”Stella-Gutt” hadde ført til at flere av bøndene måtte pare dyrene sine med det som ble sett på som mindreverdige okser, noe som ikke var bra for feavlen i området.
 
Som erstatning for ”Stella-Gutt” hadde fealslaget derfor kjøpt inn en ny okse fra en bonde i Greipstad. Denne var to år gammel og ble beskrevet som ”stor og vakker og av sers god avstamning”.
 
Med innkjøpet av oksen fra Greipstad ble ”Stella-Gutt” arbeidsledig og overflødig. Men det er ikke bevart noe brev om saken i arkivet til Fylkesagronomen. Så om ”Stella-Gutt” til slutt ble avlivet eller ikke sier kildene ingenting om.

Kilde: Hægebostad formannskaps arkiv. Korrespondanse 1946(ingressbilde: Carol von Canon, Flickr)
Publiseres med eRedaktør
Logg inn