Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Nytt nummer av Arkheion

Høstens nummer av Arkheion er i disse dager på vei ut til våre eierkommuner. Også dette nummeret av bladet inneholder mye interessant arkivfaglig stoff. Her står det blant annet om arbeid med bevaring av minnemateriale etter terroren 22. juli, om den nye organisasjonen Arkivarer uten grenser Norge og om forskjeller på dansk og norsk kassasjonspolitikk mht elektroniske arkiv. Det er også nyttige artikler om bygningsfaglig tilstandsrapport for kommunale arkivlokaler og om arkivmessige utfordringer med interkommunale samarbeidsordninger. Hele høstens nummer kan du lese på Arkheions hjemmesider

Publiseres med eRedaktør
Logg inn