Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Krav til arkivlokaler, må din kommune sende bygningsfaglig rapport?Innen første januar 2012 skal alle kommunale og fylkeskommunale arkiver oppbevares i godkjente arkivlokaler.

IKAVA er eierkommunenes depot for eldre og avsluttede arkiver. Vi vil ta imot eldre arkiver (arkiver fra før 1985) og alle avsluttede arkiver. Arkivene skal være ordnet og listeført før avlevering. Vi tar også imot uordnede arkiver dersom kommunene bevilger penger til at IKAVA kan ordne arkinene, eller dersom det er gjort bindende avtale om at arkivene skal ordnes i løpet av de nærmeste årene innenfor IKAVAs dagsverk for kommunen. Dersom alle kommunens eldre og avsluttede arkiver skal levers til IKAVAs nye depot i løpet av vinter/vår 2012, kan kommunen søke statsarkivet om utsettelse av rapportering  sammen med dokumentasjon på at arkivene skal overføres til IKAVA innen 3 måneder.

Arkivene som er klare for avlevering til IKAVA vil bli hentet i løpet av vinteren og våren 2012, så snart våre nye depotlokaler er klare.

Dersom kommunen har arkiver fra før 1985 og avsluttede arkiver som ikke kan leveres i vårt depot innen tre måneder, må kommunen sende bygningsfaglig tilstandsrapport til Statsarkivet i Kristiansand for (alle) arkivrom der det oppbevares eldre og avsluttet arkiv. Bygningsfaglig tilstandsrapport skal utarbeides av bygningsfaglig kompetanse, for eksempel en takstmann eller teknisk etat.

Kommuner som overfører alle sine eldre og avsluttede arkiver til IKAVA skal sende melding til Statsarkivet om dette, men trenger ikke sende bygningsfaglig tilstandsrapport.

Les Statsarkivet i Kristiansands brev om bygningsfaglige rapporter her.

Les også arkikkel i Arkheion 2/2011, se http://www.arkheion.no/index.php?id=298991064249074693.Publiseres med eRedaktør
Logg inn