Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Arkivet etter "Sørlandet i 100" ferdig ordnet

I 2002 var det hundre år siden Vilhelm Krag første gang tok i bruk landsdelsnavnet Sørlandet. Det gjorde han i en artikkel i Morgenbladet 16. mars 1902. Siden den gang har navnet befestet seg og blitt en betegnelse for begge Agder-fylkene. Hundre år etter ble jubileet for Sørlandet markert med en rekke arrangementer over hele landsdelen. Hundreårsmarkeringen ble organisert under prosjektet "Sørlandet i 100". Prosjektet hadde som mål å styrke felles tilhørighet til landsdelen og synliggjøre den lokalt, nasjonalt og internasjonalt. "Sørlandet i 100" var et samarbeid mellom offentlige myndigheter, turistnæringen, kulturbransjen, næringslivet og frivillige organisasjoner.

IKAVA har nå ordnet og katalogisert arkivet etter "Sørlandet i 100". Dette ble gjort på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune. Arkivet inneholder mye interessant stoff om hundreårsmarkeringen. Her finnes blant annet møteprotokoller fra styringsgrupper, brev og korrespondanse, regnskap, informasjon om ulike arrangementer og en del reklamemateriell. Arkivet inneholder også mange avisutklipp om hundreårsfeiringen og en egen videofilm om prosjektet. Arkivet blir oppbevart hos IKAVA og er tilgjengelig på vår lesesal.

Foto av Vilhelm Krag. Kilde: "Sørlandet i 100", sluttrapport 2002.                                                           

Publiseres med eRedaktør
Logg inn