Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Nye, reviderte k-koderKommuneforlaget har nå kommet med ny, revidert k-kodenøkkel.

K-kodene har vært gjennom en grundig revidering og foreligger nå i ny utgave. Endringene er gjort etter innspill fra kommuner,
fylkeskommuner, interkommunale arkiv og på bakgrunn av nye lovpålagte oppgaver. Endringene består i at nye koder tas i bruk, enkelte koder fjernes og venstresidekommentarene og stikkordregisteret er forbedret. 

Tariffavtaler, lover og forskrifter er oppdaterte i den nye k-kodenøkkelen.

De som benytter  elektroniske versjonen av K-kodenesom er en integrert del av sak-arkivsystemet må kontakter sin leverandør som installerer ny versjon av kodene.

Det er ikke nødvendig med periodeskille ved overgang til den nye versjonen av nøkkelen.

Den reviderte k-kodenøkkelen kan bestilles hos kommuneforlaget.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn