Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Det kommunale selvstyre fyller 175 år

Det er i år 175 år siden det kommunale selvstyre ble innført i Norge. Den 14. januar 1837 godkjente Kong Carl Johan formannskapslovene og det ble etablert et nytt lokalpolitisk nivå både i byene og på landet.

I vårt eget fylke ble det i 1837 etablert 23 nye formannskapsdistrikt, eller det vi i dag bedre kjenner som kommuner. De var de fire bykommunene Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord og 19 kommuner på landet.

Formannskapslovene ble vedtatt 14. januar 1837, men for mange kommuner tok det tid å komme i gang med arbeidet. En av kommunene som så dagens lys var Nes og Hidra. I formannskapsprotokollen fra denne kommunen kan vi lese at det første møtet for ” Hitterøe og Næs Sogne” ble holdt 8. januar 1838 på gården Sunde i Nes. Fire representanter møtte og fem saker var oppe til behandling, blant annet innkjøp av arkivprotokoller til formannskapet. Protokollen strekker seg fra 1838 til 1851 og er skrevet med gotisk håndskrift.


Kilde: IKAVA. Nes og Hidra kommune. Formannskapets arkiv. Forhandlingsprotokoll 1838-1851

De fleste kommunene som ble etablert i 1837 var små enheter med få ansatte. De minste hadde gjerne bare en kasserer og et par lærere på lønningslisten. Likevel hadde kommunene viktige oppgaver, som for eksempel ansvar for skole og fattigvesen. Kommunene har vokst kraftig i løpet av de 175 år de har eksistert. I dag har de en rekke ulike oppgaver blant annet innen utdanning, sosial, tekniske tjenester og kultur. De største kommunene har også flere hundre ansatte.
 
IKAVA gratulerer kommunene med dagen!
Publiseres med eRedaktør
Logg inn