Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Reoler på plass

Da var reolene på plass i magasinet! Over 9000 hyllemeter med ledig plass! Nå starter arbeidet med å flytte noe ut fra dagens magasiner, og hente inn fra kommunene. Alle eierne har fått beskjed om hvor mye plass de får tildelt, mange har ordnet seg med ekstra ordning og IKAVAs deptofunksjon dekker nå materiale opp mot 1985.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn