Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Arkivmateriale fra Søgne

Arkivmateriale fra 1960 og -70 tallet, etter sentraladministrasjonen i Søgne, blir for øyeblikket ordnet av IKAVA. At Søgne på denne tiden var en kommune i vekst med økt behov for boligbygging, kommer tydelig til syne gjennom en rekke reguleringsplaner som finnes i arkivmaterialet. Det ble planlagt boligutbygging i flere områder, blant annet i Stokkelandsskogen, Hølledalen og Nygårdsheia

I reguleringsplanen for Nygårdsheia ble det planlagt 100 tomter. I følge planen var det ønskelig at husene i hovedsak ble bygget i en etasje, grunnet kupert terreng. Planen vektlegger også enhetlig byggestil, og det antydes at det var ønskelig med rød tegl som taktekkingsmateriale da dette (…)” vil passe vakkert inn i omgivelsene”

Publiseres med eRedaktør
Logg inn