Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Lån av flaggstenger i anledning H. M Kongens besøk i Søgne

29. juni 1958 var det fint besøk i Søgne. I rådmannens arkiv kan vi lese referat fra da Kong Olav V besøkte bygda i forbindelse med signingsferden. Visitten til Søgne var nærmest planlagt som en avkobling i kongens krevende program og var derfor av mer uformell karakter. Likevel forberedte innbyggerne seg godt, og alle som eide et flagg ble oppfordret til å ta det med for å møte Kongen på Søgnes nye kvileheim, som hadde blitt innviet samme år. Kongen kjørte også en rundtur i Søgne gjennom Lunde, Eik, Sangvik, Høllen, Stausland og Langenes. Mengder av både unge og eldre søgnefolk møtte opp både på kvileheimen og langs Kongens kjørerute.
 
Søgne kommune, som ville vise bygda fra sin beste side og gi Kongen en flott velkomst, satt opp en flaggallé fra Riksvei 40 og opp til kvileheimen. I den forbindelse måtte de låne 14 flaggstenger med flagg fra Mandal kommune til den store dagen. Dette kommer fram i et takkebrev til rådmannen i Mandal datert 8, juli 1958.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn