Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Vi lanserer Krigsarkiver.no

I dag lanserer vi www.krigsarkiver.no sammen med Stiftelsen Arkivet og Statsarkivet i Kristiansand. Nettstedet skal være en ressurs for videregående skoler i arbeidet med kildebruk og annen verdenskrig.

Lanseringen skjer på Lister vgs, avd. Flekkefjord kl 1145-1330. Alle er velkomne til å ta i bruk det nye nettstedet allerede nå.

Krigsarkiver.no skal være en ressurs for skolen i arbeidet med annen verdenskrigs historie i Norge og opplæringen i kildebruk og kildekritikk. Nettstedet inneholder lærerveiledninger, differensierte undervisningsopplegg og kildestoff for bruk i historiefaget i videregående skole. Det overordnede målet med krigsarkiver.no er å gjøre til nå lite kjent og lite brukt kildemateriale om annen verdenskrig i Agder gratis tilgjengelig for skolene på nett.

Sponsorer
Utviklingen av nettstedet har vært støttet av ABM-Utvikling, Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad, Farsund, Vennesla og Flekkefjord kommuner.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn