Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

IKAVAs kurs våren 2012

Velkommen på kurs hos IKAVA våren 2012

IKAVA setter opp flere av våre tradisjonelle kurs denne våren. Vi utvikler også ett nytt kurs der det blir en innføring i nytheter som nettsky og NOARK-5 og andre spennende nyheter innenfor ikt med betydning for arkiv og dokumentasjon. Dette kurset gir også en innføring i journalføring av spesielle dokumenttyper som SMS, sosiale medier og meldinger via helsenett.

Kursene er utarbeidet for våre eierkommuner, men de er også åpne for deltagelse fra andre.

Invitasjoner til de ulike kursene blir sendt ut etterhvert, men det er bare å melde seg på allerede nå.


Kursoversikt våren 2012

Kurs i offentleglova
Tid:       Torsdag 26. april kl. 12.00 - 15.00
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     Gratis for eierkommunene, andre 300 kroner

Passer for ansatte i kommuner og fylkeskommune; Ledere, saksbehandlere og merkantilt personale.
Invitasjon til kurset kommer senere, les mer om kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no


Grunnkurs i arkiv
Tid:       Onsdag 9. mai kl. 09.00 - 15.00
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     300 kroner for eierkommunene, andre 600 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i kommuner og fylkeskommune; Ledere, saksbehandlere og merkantilt personale.
Invitasjon til kurset kommer senere, les mer om kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no


Elevdokumentasjon - regler og rutiner
Tid:       Torsdag 10. mai kl. 09.00 - 15.00
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     300 kroner for eierkommunene, andre 600 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i grunn- og videregående skole som har ansvaret for/ jobber med elevdokumentasjon, dvs. kontaktlærere, rådgivere, rektorer og arkivmedarbeidere. Les mer om kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no


Kurs i viktig ikt-kunnskap for arkiv og journalføring av spesielle dokumenttyper
Tid:       Torsdag 7. juni kl. 09.00 - 15.00
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     300 kroner for eierkommunene, andre 600 kroner (inkludert lunsj)

Todelt kurs; Først del gir en innføring i nytheter som nettsky og NOARK-5 og andre spennende nyheter innenfor ikt med betydning for arkiv og dokumentasjon.Andre del av kurset gir en innføring i journalføring av spesielle dokumenttyper som SMS, sosiale medier og meldinger via helsenett. Det er mulig å medle seg på en av kursdelene til halv pris.

Passer for ansatte i sentralarkiv, arkivledere og systemansvarlige for fagsystemer og andre med arbeidsoppgaver innenfor arkiv.  Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no

Publiseres med eRedaktør
Logg inn