Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Skatt

30. april var siste frist for innlevering av selvangivelsen. I dag kan man sjekke og levere selvangivelsen på internett. Før i tiden ble skatteregnskapet for hver enkelt borger sirlig ført i egne protokoller. I byene begynte man å føre skattelister omtrent i 1860-årene. Hos IKAVA, i Kristiansand bys gamle arkiv finner man blant annet en serie med skattelister som begynner i 1905 og slutter i 1937. Her er skattebetalerne registrert etter hvilken gate de bodde i. I Kirkegaden nr. 15 finner vi Fredrik Schonberg som var fotograf og hadde en antatt inntekt på 1000 kr i året 1905.
 
 
 
 

Kilde: IKAVA, Kristiansand by, kemneren/skatteregnskap, Ha-skattedagbøker

 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn