Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Stemmerettsjubileet 2013

I 2013 er det hundre år siden allmenn kvinnelig stemmerett ble innført i Norge.  IKAVA skal markere jubileet sammen med de andre kommunale arkivinstitusjonene Drammen byarkiv, Vestfoldarkivet, IKA Kongsberg og Aust-Agder kulturhistoriske senter.
 
I forbindelse med jubileet vil det  bli opprettet en egen nettside/blogg. Denne vil bl.a. inneholde spennende dokumentasjon om ulike kvinnesaksgrupper/diskusjonsklubber og lignende fra perioden rundt 1913.  Vi vil også belyse valgdeltakelse blant kvinner (og menn) i kommunevalg og stortingsvalg. Og vi vil fortelle om noen av  kvinnene som ble valgt inn i storting og kommunestyrer. Det vil også bli belyst eventuelle lokale særpreg i forbindelse med innføring av allmenn stemmerett. Nettsiden/bloggen er foreløpig under arbeid. 

At allmenn kvinnelig stemmerett ble innført i 1913 er egentlig ikke helt korrekt. Allerede ved lov av 7. juni 1910 ble allmen kommunal stemmerett innført også for kvinner. Det betydde at de kunne stemme ved det kommunale valget dette året.

Arbeidet med stemmerettsjubileet er godt i gang, men langt fra ferdig. Men vi har allerede funnet mye spennende informasjon. 

Ved kommunevalget i 1913 ble det for eksempel  valgt inn i sju kvinner i Kristiansand bystyre.
Disse var:

Fru Helga Jonassen , Kr.sand arbeiderparti:
f. 1877. Husmor, bosatt Nygate 1.
 
Lærerinde Andrea Hoch, Kristiansands liberale vælgerforening
f. 1857. ugift. Sætersdalsveien 10
 
Lærerinde Aashild Abrahamson, samme
f. 1867, ugift. Dronningensgt. 77
 
Fru Gudny Hegstad Tangevall, Venstre
f. 1883, husmor, Vestre Strandgt 24.
 
Frk. Alvhilde Nielsen, Venstre
 
Lærerinde Dora Samuelsen, avholdspartiet
f. 1864, lærerinde, Gyldenløvesgt. 2b
 
Lærerinde Anna Gulbrandsen, avholdspartiet
f. 1860, lærerinde, Gyldenløvesgt. 2b


Valgliste for Kristiansand liberale vælgerforening 1913.De to øverste personene på listen var kvinner. Begge ble innvalgt i bystyret.
Kilde: IKAVA, Kristiansand bys arkiv. Valgstyret, valgprotokoll for kommunevalg 1913-1937
Publiseres med eRedaktør
Logg inn