Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Personnummer som arkivkode er lovlig. Datatilsynet har omgjort sitt vedtak

Datatilsynet har omgjort sitt vedtak som påla Lindesnes kommune å avvikle bruken av personnummer som arkivkode.
 
Kommunen kan fortsette å bruke fødselsnummer som arkivkode for elevmapper, personalmapper, startlån og barnehagemapper. Datatilsynet sier at det kan være nødvendig med entydig identifisering av brukerne i disse sakstypene på samme måte som for brukere i NAV og i helsevesenet.
 
Både kommunens, IKAVAs og Riksarkivets sine innsigelser mot Datatilsynets vedtak er tatt til følge. Personnummer er fortsatt tillatt å bruke som entydig identifikator på viktig dokumentasjon og informasjon om enkeltmennesker, slik at både den registrerte selv og kommunen kan være sikret gjenfinning.
 
Les Datatilsynets om omgjøring av vedtaket her.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn