Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Elevdokumentasjon - gløymt og forsømt?

Blir viktig elevdokumentasjon som karakterar, vitnemål og fråvere bevart for all ettertid? Utstrakt bruk av elektroniske system i skulane gjer at denne lovpålagte dokumentasjonen står i fare for å gå tapt.

Blir elevanes faglege utvikling og sosiale trivsel godt nok dokumentert i dagens grunnskule?

IKAVA har skrive om dette i ein artikkel i Fedrelandsvennen, du kan lesa artikkelen her.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn