Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Turid Holen konstituert som ny arkivsjef

Turid Holen konstituert som arkivsjef Rådgiver Turid Holen er konstituert som arkivsjef ved IKAVA fra og med 1. august. Hun fyller stillingen etter Kjetil Reithaug som har fått permisjon for å gå til stillingen som statsarkivar ved Statsarkivet i Kristiansand
Publiseres med eRedaktør
Logg inn