Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Høring - nye bevarings- og kassasjonsregler

Riksarkivaren har utarbeidet forslag til nye bevarings- og kasssasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner. Ny, utvidet høringsfrist for de nye reglene er 31 desember. Gjeldende regelverk er gammelt og lite hensiktsmessig. Riksrevisjonen påpekte også i sin rapport behovet for nye kassasjonsregler.

Det nye regelverket går bort fra såkalt statistisk utvalgskassasjon (det vil si bevaring av dokumentasjon for et utvalg av personer og kassasjon av resten). De nye reglene er bygd på funksjonsanalyser av kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver i tillegg til bevaringskriterier.


Du kan lese mer om bevarings og kassasjonsprosjektet på Arkivverkets nettsider:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Bevaring-og-kassasjon/Prosjekt-Nye-bk-regler

Publiseres med eRedaktør
Logg inn