Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Skoleruta - året 1900/01

Et nytt skoleår starter i disse dager. Elevene vil få rundt 190 dager med undervisning kommende skoleår. Det er omtrent dobbelt så mange skoledager som barna fikk på begynnelsen av 1900-tallet.
I gamle Øyslebø kommune var det sju skolekretser i skoleåret 1900/01. Totalt var det 132 barn i skolepliktig alder dette skoleåret. Det var ansatt fire lærere i kommunen. Disse gikk på omgang mellom de ulike kretsene.

Dokumentet under viser skoleruta i Høie og Bredlands skolekretser. Begge kretsene hadde skole i sju omganger. Høie skolekrets startet undervisningen 26. september. Da ble det holdt skole i 14 dager fram til 11. oktober. Dagen etter startet undervisningen i Bredlands krets, også her med 14 dagers undervisning i første "omgang".  29. oktober var det Høies tur, og slik fortsatte undervisningen mellom de to kretsene i ukene og månedene framover.. Høie krets avsluttet skoleåret allerede 27. april, mens Bredland krets måtte vente med sommerferie til 28. mai.

Totalt ble det undervist 90 dager i Høie krets og 112 dager i Bredlands krets. Lærer for begge kretsene var A. Thygesen.Kilde: IKAVA. Øyslebø kommune, Skolestyrets arkiv. Korrespondanse 1900-1901
Publiseres med eRedaktør
Logg inn